Mätslingan 22, Täby     08 - 792 11 55
KOMPLETTA KLIMATSYSTEM

Fuktkontrolls kompletta klimatsystem kan konstant hålla luftfuktighet och lufttemperatur inom väldigt snäva toleranser genom att kombinera avfuktning, befuktning, värme och kyla i ett system. Fuktkontrolls klimatsystem återfinns bland annat i arkiv, laboratorier samt produktionsenheter som har specifika krav på fuktighet och temperatur året runt. Aggregatstorlekar mellan 210 m3/h till 60 000 m3/h.

TEKNISK BESKRIVNING

Adsorptionsavfuktare lämpar sig väl till processer som kräver en exakt relativ luftfuktighet då avfuktningskapaciteten kan moduleras på ett flertal sätt till skillnad från kondensationsavfuktare där exakt luftfuktighet är mycket svår att uppnå. I gynnsamma fall kan man med en adsorptionsavfuktare uppnå toleransnivåer på ±1%RF.

När det gäller befuktningsenheter kan Fuktkontroll erbjuda dels evaporativa befuktare samt ångbefuktare. Fuktkontrolls egenutvecklade evaporativa befuktare använder i princip ingen elenergi alls till befuktningsprocessen eftersom den enbart kräver vanligt vatten samt eventuell förvärmning av luften för att konstanthålla lufttemperaturen. Förvärmningen av luften kan lämpligtvis göras med lågvärdig värmeenergi såsom spillvärme, fjärrvärme eller solvärme. Fuktkontroll kan även erbjuda olika typer av vattenbehandling såsom omvänd osmos och avhärdningsfilter. För mindre luftvolymer samt till processer som kräver modulerande befuktningskapacitet använder vi normalt sett ångbefuktare.

Nedan återfinns en översikt över vilka komponenter som vi kan erbjuda i våra klimatsystem:

FÖRBEHANDLINGSMODUL (FÖRE SORPTIONSAVFUKTARE)
 • Svensktillverkade förkylbatterier med aluminiumlameller. Rostritt utförande och hydroskopisk lackering som tillval.
 • Svensktillverkade förvärmningsbatterier (för el, värmevatten eller ånga). Rostfritt utförande som tillval.
 • Förfiltrering (allt från G4-filter till HEPA-filter).
 • Blandningsdelar i olika utföranden.
EFTERBEHANDLINGSMODUL (EFTER SORPTIONSAVFUKTARE)
 • Svensktillverkade efterkylbatterier med aluminiumlameller.
 • Svensktillverkade eftervärmningsbatterier (för el, värmevatten eller ånga). Rostfritt utförande som tillval.
 • Efterfiltrering (allt från G4-filter till HEPA-filter).
 • Blandningsdelar i olika utföranden.
 • Egenutvecklade evaporativa luftbefuktare med direktvattensystem alternativt cirkulationsvattensystem för reducerad vattenförbrukning. Befuktarmaterialet är både brandklassat samt mikrobiellt motståndskraftigt i enlighet med VDI 6022 Part 1 (04/2006).
 • Ångbefuktare (ON/OFF eller modulerande).
STYR- OCH REGLERSYSTEM
 • Kompletta styrsystem av fabrikat Siemens eller SAIA, med egenutvecklade styrsekvenser. Andra fabrikat finns även som tillval.
 • Inbyggd webbserver som tillval
 • Kommunikation med överordnat system via en mängd olika protokoll såsom Modbus, BACnet, KNX, SAIA S-Bus etc. finns som tillval
 • Olika typer av operatörspaneler med eller utan touch screen.
 • Möjlighet att utöka befintligt styr- och reglersystem för att även kunna styra externa enheter.
TILLBAKA