Mätslingan 22, Täby     08 - 792 11 55

Fuktkontroll AB är heltäckande inom avfuktning och har levererat avfuktare sedan 1980. Vi tillverkar och säljer sorptionsavfuktare (adsorptionsavfuktare) samt kompletta luftbehandlingsaggregat med sorptiv kyla. Vi säljer även kondensationsavfuktare (poolrumsavfuktare) samt kompletta avfuktnings- och ventilationsaggregat för badanläggningar. Via vårt exportbolag DehuTech AB™ exporteras våra produkter till över 35 länder runt om i världen.

SORPTIONSAVFUKTARE

Används för torkning av luft även vid låga
temperaturer och lågt vatteninnehåll.

KONDENSATIONSAVFUKTARE

Används främst vid högre lufttemperaturer
samt vid högre luftfuktighet.

SORPTIV KYLA

Används för kylning av luft utan
kompressor eller köldmedium.

SIMHALLSAGGREGAT

Används för krävande ventilations-, avfuktnings-, uppvärmnings- och energiåtervinningsbehov.

KLIMATSYSTEM

Används för att hålla konstant luftfuktighet och lufttemperatur inom väldigt snäva toleranser.

TILLBAKA