Mätslingan 22, Täby     08 - 792 11 55

Fuktkontroll har sedan 1980 levererat avfuktare och kompletta avfuktningsanläggningar till ett stort antal olika användare runt om i världen. Avfuktningstekniken kännetecknas av sina många, vitt skilda applikationer. Fuktkontrolls affärsidé är att kunna erbjuda lämpliga avfuktare till alla dessa applikationer.

TORRLUFTLAGER/KALLAGER

För att skapa ett torrluftlager behövs endast en enkel byggnad som t.ex. en stativburen plasthall eller plåtbyggnad. Byggnaden behöver varken isoleras, antikondensbehandlas eller värmas upp. Det enda som behövs är en platssnål sorptionsavfuktare som kan kontrollera fuktigheten i byggnaden oavsett lagringsklimat. Denna lagringsmetod medför betydligt lägre energi- samt investeringskostnader jämfört med ett varmlager.

ISHALLAR

Avfuktare används med fördel i Ishallar för att förhindra takdropp, korrosion, isbildning på isen samt att få ett mer behagligt klimat för de personer som vistas i ishallen. Till denna applikation används sorptionsavfuktare som avfuktar effektivt även vid låga temperaturer.

ARKIV

För museum och arkiv behövs ett mycket stabilt inomhusklimat. Ett typiskt klimat i ett arkiv är 18°C, 40% RF, men vissa applikationer kräver en ännu lägre fuktighet. För att tillgodose dessa krav behövs oftast ett komplett klimatsystem med sorptionsavfuktare, ångbefuktare, värme och kyla.

VATTEN- OCH AVLOPPSRENINGSVERK

Avfuktare används ofta i vattenverk och avloppsverk för att neutralisera lukter samt för att skydda byggnaden mot fuktskador. Till denna applikation används vanligtvis sorptionsavfuktare som även kan anslutas till en luftkyld kondensor för att underlätta installationsförfarandet.

KRYPGRUNDER

Sorptionsavfuktare kan med fördel installeras både i befintliga krypgrunder där skador redan inträffat och vid nyproduktion i förebyggande syfte! Sorptionsavfuktare installeras i allt från mindre grunder under enfamiljshus till stora grunder under offentliga lokaler som sjukhus, skolor m.m.

ELEKTRONIK

Under tillverkning av vissa elektroniska produkter finns behovet av extremt torrt klimat. Till exempel har vi levererat sorptionsavfuktare till elektronikindustrier där klimatet i vissa tillverkningssteg måste vara 2% RH, 15ºC.

LÄKEMEDELS- OCH LIVSMEDELSPRODUKTION

Avfuktare används för att säkerställa produktkvaliteten vid produktion av läkemedel och livsmedel genom att skapa ett kontrollerat torrt klimat året runt. Vid t.ex. produktion av pulverprodukter används avfuktare för att förhindra att pulvret klumpar sig. I bryggerier används avfuktare för att förhindra uppkomsten av kondensation och mögel.

TILLBAKA