Mätslingan 22, Täby     08 - 792 11 55

Fuktkontroll AB är heltäckande inom avfuktning och har levererat avfuktare sedan 1980. Vi tillverkar och säljer sorptionsavfuktare (adsorptionsavfuktare) samt kompletta luftbehandlingsaggregat med sorptiv kyla. Vi säljer även kondensationsavfuktare (poolrumsavfuktare) samt kompletta avfuktnings- och ventilationsaggregat för badanläggningar. Via vårt exportbolag DehuTech AB™ exporteras även våra produkter till över 35 länder runt om i världen.

SORPTIONSAVFUKTARE

Används för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll.

Läs mer
KONDENSATIONSAVFUKTARE

Används främst vid högre lufttemperaturer samt vid högre luftfuktighet.

Läs mer
SORPTIV KYLA

Används för kylning av luft utan  kompressor eller köldmedium.

Läs mer
SIMHALLSAGGREGAT

Används för krävande ventilations-, avfuktnings-, uppvärmnings- och energiåtervinningsbehov.

Läs mer
KLIMATSYSTEM

Används för att hålla konstant luftfuktighet och lufttemperatur inom väldigt snäva toleranser.

Läs mer
TILLBAKA