Mätslingan 22, Täby     08 - 792 11 55
SORPTIONSAVFUKTARE

Fuktkontrolls sorptionsavfuktare används för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll. Avfuktarna är utrustade med en patenterad, svensktillverkad adsorptionsrotor. Rotorn tål hög fuktighet och luftföroreningar samt är tvättbar. Fuktkontrolls sorptionsavfuktare återfinns bl.a. hos AstraZeneca, Fortum, SSAB och Svenska Försvaret. Klicka här för mer info.


KONDENSATIONSAVFUKTARE

Fuktkontrolls kondensationsavfuktare används främst vid högre lufttemperaturer samt högre luftfuktighet såsom i mindre inomhuspooler, tvättstugor samt torkrum. Aggregatstorlekar mellan 240 m3/h till 1500 m3/h. Klicka här för mer info.


SORPTIV KYLA

Fuktkontrolls luftbehandlingsaggregat typ DS är kompletta aggregat med sorptiv kylfunktion för kylning av luft utan kompressor eller köldmedium. Vintertid erhålls dubbel värmeåtervinning med hjälp av den roterande värmeväxlaren samt adsorptionsrotorn. Aggregatstorlekar mellan 9000 m3/h till 60 000 m3/h. Klicka här för mer info.


SIMHALLSAGGREGAT

I en badanläggning ska många olika behov och intressen tillgodoses samtidigt. Dessa behov är komplexa och i vissa fall dessutom motsägelsefulla. Exempelvis bör luftfuktigheten hållas låg för att skydda byggnaden mot fuktskador men å andra sidan upplevs låg fuktighet negativt av badande iklädda endast badkläder.

Ett annat exempel är luftfuktigheten som bör hållas hög för att minimera avdunstningen från vattenytorna och därmed minska energiförbrukningen. Men hög fuktighet kan skada byggnaden samt även ge upphov till kondens och mögel.

Sammanfattningsvis kan sägas att luftbehandling och energioptimering i en badanläggning ställer höga krav på projektering, dimensionering och aggregatval.

Fuktkontroll AB har sedan 1984 levererat aggregat till ett stort antal badanläggningar i Sverige och företaget har djupgående teoretisk och bred praktisk kunskap inom denna applikation. Aggregaten för badanläggningar löser ventilations-, avfuktnings-, uppvärmnings- samt energiåtervinningsbehovet på ett optimalt sätt! Klicka här för mer info.


KLIMATSYSTEM

Fuktkontrolls kompletta klimatsystem kan konstant hålla luftfuktighet och lufttemperatur inom väldigt snäva toleranser genom att kombinera avfuktning, befuktning, värme och kyla i ett system. Fuktkontrolls klimatsystem återfinns bland annat i arkiv, laboratorier samt produktionsenheter som har specifika krav på fuktighet och temperatur året runt. Aggregatstorlekar mellan 210 m3/h till 60 000 m3/h. Klicka här för mer info.

TILLBAKA