Mätslingan 22, Täby     08 - 792 11 55

PRODUKTBESKRIVNING KONDENSATIONSAVFUKTARE

Fuktkontrolls kondensationsavfuktare (poolavfuktare) används främst vid högre lufttemperaturer samt högre luftfuktighet såsom i mindre inomhuspooler, tvättstugor samt torkrum. Aggregatstorlekar mellan 240 m3/h till 1500 m3/h.

FUNKTIONSBESKRIVNING KONDENSATIONSAVFUKTARE

Principskiss kondensationsavfuktare
Den fuktiga luften passerar aggregatets kalla batteri (förångare) varvid vatten avskiljs. Luften värms därefter i det varma batteriet (kondensorn). Den värme som frigörs vid avfuktningen återförs till lokalen med torrluften.

AGGREGATÖVERSIKT

Aggregat Enhet D-850E D-950E D-1100 12-DSR 20-DSR
Nominellt luftflöde m3/h 500 680 850 1 300 1 500
Avfuktningskapacitet1) l/dygn 36 54 56 57 77
Avfuktningskapacitet2) l/dygn 57 82 72 72 96
Anslutningseffekt kW 0,85 1,2 1,65 1,3 2,6
Elanslutning V/Hz 1x230V/50Hz 1x230V/50Hz 1x230V/50Hz 1x230V/50Hz 1x230V/50Hz
Köldmedium R-407C R-407C R-410A R-410A R-410A
1
Dimensioner totalt
Längd mm 660 660 820 665 665
Bredd mm 345 345 360 680 680
>Höjd mm 750 750 710 435 435
Vikt kg 39 44 51 62 78

1) Vid 25°C, 70% RF
2) Maximalt

För fullständiga tekniska data eller mer information om kondensationsavfuktare kontakta oss på info@fuktkontroll.se eller 08 – 792 11 55

TILLBAKA