Mätslingan 22, Täby     08 - 792 11 55
AGGREGAT TYP DS
  • Aggregat svensktillverkade i ISO 9001-/ISO 14001-certifierad fabrik.
  • Helisolerat (50 mm) hölje samt paneler i AluZink.
  • Patenterad, svensktillverkad adsorptionsrotor med unikt hög andel aktivt fuktupptagande kiselgel. Adsorptionsrotorn är tvättbar och obrännbar.
  • Egenutvecklad drivutrustning till adsorptionsrotorn som optimerar avfuktningsprocessen sommartid.
  • Direktdrivna kammarfläktar med låg ljudnivå och lågt SFP.
  • Eurovent-certifierad roterande värmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad. Svensktillverkad i ISO 9001-certifierad fabrik.
  • Egenutvecklade evaporativa luftbefuktare med direktvattensystem alternativt cirkulationsvattensystem för reducerad vattenförbrukning. Befuktarmaterialet är både brandklassat samt mikrobiellt motståndskraftigt i enlighet med VDI 6022 Part 1 (04/2006).
  • Svensktillverkade värmebatterier med aluminiumlameller.
  • Kan levereras med eller utan styr- och reglerutrustning.
PRODUKTBESKRIVNING SORPTIV KYLA

Fuktkontrolls luftbehandlingsaggregat typ DS är kompletta aggregat med sorptiv kylfunktion för kylning av luft utan kompressor eller köldmedium. Vintertid erhålls dubbel värmeåtervinning med hjälp av den roterande värmeväxlaren samt adsorptionsrotorn. Aggregatstorlekar mellan 9000 m3/h till 60 000 m3/h.

FUNKTIONSBESKRIVNING SORPTIV KYLA

Principskiss aggregat för sorptiv kyla
1. Uteluftsspjäll
2. Påsfilter
3. Adsorptionsrotor
4. Tilluftsfläkt
5. Roterande värmeväxlare
6. Värmebatteri
7. Evaporativ befuktare, tilluft
8. Frånluftsspjäll
9. Påsfilter
10. Evaporativ befuktare, frånluft
11. Regenereringsbatteri
12. Frånluftsfläkt

Den varma uteluften avfuktas först i adsorptionsrotorn. Den torra och varma luften ut från adsorptionsrotorn kyls därefter ned i den roterande värmeväxlaren för att sedan ytterligare kylas och befuktas med hjälp av den evaporativa befuktaren i tilluften. Resultatet blir kall tilluft med ett vatteninnehåll som är något lägre än inkommande uteluft.

AGGREGATÖVERSIKT

Aggregat Enhet DS-9000 DS-13000 DS-19000 DS-22000 DS-30000 DS-40000 DS-60000
Nominellt luftflöde m3/h 9 000 13 000 19 000 22 000 30 000 40 000 60 000
Maximal kyleffekt1) kW 36 52 76 88 120 160 240
Motoreffekt tilluftsfläkt kW 4 5,5 7,5 11 15 18,5 30
Motoreffekt frånluftsfläkt kW 4 7,5 11 11 15 22 30
Tillg. externt tryck Pa 250 250 250 250 250 250 250
1
1
Dimensioner totalt
Längd mm 5 100 5 100 5 800 5 800 7 810 7 810 7 810
Bredd mm 1 950 2 250 2 550 2 800 3 150 3 600 4 350
Höjd mm 2 100 2 390 2 690 2 940 3 580 3 880 4 390
1

1) Vid Uteluftstillstånd: 27°C, 50%

För fullständiga tekniska data eller mer information om sorptiv kyla kontakta oss på info@fuktkontroll.se eller 08-792 11 55

TILLBAKA